Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő adatai, elérhetősége

A weboldal üzemeltetője: Büttl Zoltán kistermelő /a továbbiakban: Adatkezelő/

Elérhetősége:

Postacím: 7090 Tamási, Dózsa Gy.u.43.

Telefonszám: /Papp Lívia kapcsolattartó/ Tel.: +36 70 453 6317

Tárhelyszolgáltató:

cweb.hu 1173 Budapest, Borsó utca 12-32.

Személyes adatok kezelése

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatók adatainak védelmében, és fontosnak tartjuk, hogy információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsuk.
Látogatóink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden intézkedést annak érdekében, hogy adatai biztonságban legyenek.

A személyes adatok kezelésének  jogalapja minden esetben az Ön önkéntes hozzájárulása.
Személyes adataihoz (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, stb…) kizárólag az Adatkezelő és a Kapcsolattartó juthat!

Azokat sohasem továbbítjuk harmadik fél számára!

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat (név, email cím, lakcím, telefonszám, stb…) csakis arra a célra használjuk fel, amire azt Ön rendelkezésünkre bocsátotta, és ezen adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az adatkezelés célja

A honlap látogatóinak megkeresésére adott informatív válasz, illetve a megrendelések teljesítése.

Meddig tartjuk meg adatait?

Az adatok megőrzésének időtartama az ügyintézés időtartamára terjed ki.

Milyen jogokkal rendelkezik adatai felett?

Személyes adatait – kérésére – az ügymenet lezárása előtt is töröljük.

Cookie-k

A honlap meglátogatása során internetes szerverünk személyes adatnak nem minősülő információkat regisztrál a látogatókról. Ezen információk körébe tartozik az IP-cím, a látogatás időpontja, a számítógép operációs rendszerének típusa.
Sem az IP címek, sem a felhasználó egyéb adatai nem kerülnek azonosításra a felhasználó személyével.

Beágyazott tartalom más webhelyekről

A weblapon található cikkek tartalmazhatnak beágyazott tartalmat (például videókat, képeket, cikkeket stb…). Más weboldalak beágyazott tartalma ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet. Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, használhatnak cookie-kat, beágyazhatnak harmadik fél nyomon követését, és figyelemmel kísérhetik a beágyazott tartalommal való interakcióját, beleértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését, ha fiókja van, és bejelentkezett az adott webhelyre.

Alkalmazott jogszabályok

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;
 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról.


hu_HUHU